Algemene gezondheidszorg

Preventie is een sleutel tot een goede gezondheid. Toch moeten we waakzaam zijn wanneer de dieren hun eetlust of conditie vermindert. Schapen en geiten zijn niet vaak ziek, maar wanneer dit toch gebeurt, is het meestal als ernstig te beschouwen.

Praktivet schaap en lam
Praktivet scottish blackface

Vaccinatie

Schapen en geiten zijn sterke dieren, maar zijn toch vatbaar voor meerdere besmettelijke en soms dodelijke aandoeningen (Clostridium, rotkreupel, blauwtong,…). Daarom voorzien wij de nodige vaccinaties en volgen dit ook op lange termijn op.

Praktivet vaccinatie schapen

Ontwormen

Wormen zijn één van de meest onderschatte doodsoorzaken bij schapen en geiten. Daarom  dient de behandeling, afhankelijk van de plaats en de weidebezetting, soms tot 4 keer per jaar te gebeuren. Wij kunnen u steeds de juiste ontwormingstherapie op het gepaste moment aanbieden.

Praktivet geiten ontwormen

Verlossen

Wij zijn steeds paraat om te helpen bij een moeilijke geboorte. Wanneer een bevalling na meer dan twee uur nog steeds geen lammeren heeft opgeleverd, is het nodig om ons te contacteren. Ook voor gewone verlossingen en het uitvoeren van een keizersnede kan u op ons beroep doen.

Praktivet verlossing schaap
Praktivet geboorte lam
Praktivet ram dekblok

Echografie

Via echografie kunnen we nagaan of gedekte dieren al dan niet drachtig zijn. Dit gebeurt door de sonde tegen de buikwand te plaatsen en de al dan niet bevruchte baarmoeder in beeld te brengen. Een normale dracht kunnen we goed bekijken vanaf anderhalve maand na de dekking.

Praktivet geit verzorging